ගැස්ට්‍රයිටිස් යනු උදරයේ උඩ කොටසේ ඇතිවන දැවිල්ලක් හෝ වේදනාවකි. සමහර විට මෙම අපහසුතාව ආහාරගත් පසු ඇතිවිය හැක. සමහර විට හෘදයෙන් මතුවන...
ඕනෑම පෙදෙසක පහසුවෙන් වැවෙන, මුළු තැන් ගෙයි මිදුළුවල ඉබේටත් පැළවෙන, උත්සව කෑම මේසයක අසලකටවත් නො ගැනෙන, කැකිරි , විස්මිත ගුණැති ඖෂධයක්....