උමාරියාගෙ හැඟීම්බර කටහඬින් ආරම්භ වන මේ සංවේදී වචන කිහිපය ඔබ මේ දවස් වල ඕනම දුරකතනයකට කතා කරොත් ඇහෙන වචන කිහිපයක්. ඔබ...
ඒ අවුරුදු තිස් නවයේදී ලෝකයේ ලොකුම ධනවතා වූ බිල් ගේට්ස්ය. ඔහු මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමේ සභාපතිවරයායි. මේ ඔහුගේ කතාවයි.මව මාරි මැක්ස්වෙල්ට හා පියා...
ලෝකේ තියෙන සුන්දරතම වස්තූන් අතරින් ප්‍රධානතම එකක් විදියට කාන්තාව නම් කරන්න පුලුවන්. ඒ වගෙම රටින් රටට කාන්තා සුන්දරත්වය සදහා වෙනස් වෙනස්...
ශරීර භාෂා විශේෂඥයින් පවසන ආකාරයට ඔබ ඔබේ අත් දෙක පටලවා ගන්නා ආකාරය අනුව ඔබ පිලිබද බොහෝ දෙවල් හෙලි වෙනවා. මේ පිලිබද...
මේ දවස් වල ජනප්‍රිය රැල්ලක් තමයි දෙමවුපියන්ගේ ළමා කාලයේ ඡායාරූප හා ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ එම වයසේම ඡායාරූප සන්සන්දනය කිරීම. මේ නිසා බොහෝ...