බස්නාහිර සහ පුත්තලම ප්‍රදේශයන්හි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අතරම අත්‍යාවශ්‍ය රාජකාරී සඳහා 11 වෙනි සඳුදා සිට යළි විවෘත කිරීමට අදාළ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ දැනුම්වත් කරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය සති අන්තයේ දී නිකුත් කිරීමට නියමිත ය.

ආරක්ෂක සහ සෞඛ්‍ය අංශයන්හි ප්‍රධානීන් සහභාගීත්වයන් අද පවත්වනු ලබන විශේෂ සාකච්ඡාවේදී ඒ පිළිබඳ සියලු තීන්දු තීරණ ගනු ලබන බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

එකවර කොරෝනා රෝගීන් පොකුරු කිහිපයක් යළි මතුවුවහොත් ගැනීමට නියමිත ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග වෙනස් වීමට ද ඉඩ ඇති නමුත් දැනට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ නිවේදනයන්ට අනුකූලව 11 වෙනිදා අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක අතරේම පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

එමෙන්ම අදළ ප්‍රදේශවල රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශවල සේවය සඳහා කැඳවිය හැක්කේ මුළු සේවක සංඛ්‍යාවෙන් 1/3 ක් පමණි. එසේ ගෙන්වා ගන්නා සේවකයින්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් ලිපියක් අදාල ආයතන විසින් නිකුත් කළ යුතුය.

තව ද එළඹෙන සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බව පැවසුව ද එය ආරම්භයක් පමණක් වන අතර එම ආයතනයන් ප්‍රයෝගිකව යථා තත්ත්වයට පත්වීම අඟහරුවාද, බදාදා යන ඉදිරි දින කිහිපයේදී සිදු වන බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ප්‍රකශ කළේය.

Suggestions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here