කොරෝනා වෛරස වසංගතය හේතුවෙන් විවාහයන් සිදු කිරීමට නොහැකිව  සිටින නිව්යෝර්ක් හි පුද්ගලයිනන්ට වීඩියෝ පට හරහා දුරස්ථව විවාහ වීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.

“අපි අද විධායක නියෝගයකට අත්සන් තබන්නේ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ විවාහ බලපත්‍ර දුරස්ථව ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසමින් වීඩියෝ පට හරහා උත්සව පැවැත්වීමට ඉඩ සලසමිනි” යනුවෙන් නිව්යෝක් ආණ්ඩුකාර ඇන්ඩෘ කියෝමෝගේ  රාජ්‍ය ලේකම්වරයා පැවසීය.

විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය පැනනඟින විට දැන් නිදහසට කරුණක් හෝ සමාවක් නැත.  ඔබට එය විශාලනය මඟින් කළ හැකි යැයි ආණ්ඩුකාරවරයා විහිළු කරමින් පවසා තිබේ.

Suggestions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here