නිල්චිත්‍රපට කර්මාන්තය යනු ලෝකයේ ඉතාමත් ආන්දෝලනාත්මක මෙන්ම සුවිශේෂ වූ කර්මාන්තයක් ලෙස විදෙස් රටවල හැදින්වේ.ඇතමුන් මෙම ක්ෂේත්‍රය සදහා අවතීර්ණ වන්නේ ආදායම් අපහසුතා මගහරවා ගැනීමට ය.නමුත් එලෙස තම තරුණ ජිවිතයද කැප කරමින් මෙම ක්ශේත්‍රය තුල නමක් රදවා ඔවුන් නිල් චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රයෙන් සමු ගත් අවස්ථාද නැතුව නොවේ.ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ලෝකයේ සිටිනා ධනවත්ම නිල් චිත්‍රපට නිලියන් දස දෙනා පිලිබදවයි.

Suggestions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here