මේ දවස් වල ගෙදර ඉන්න ගමන් බලන්න 18+ ලන්කාවේ සිනමා පටයක් තමා අසන්දිමිත්තා කියන්නේ. කිලෝ 135ක් බර, කසාද 02ක් කැඩුණු, අවුරුදු 38ක ගැහැණියකගේ ආදර කතාව ගැන තමා මේ සිනමා පටය තුල කතාව ගලාගෙන යන්නේ.

මේ තියෙන්නෙ අසන්දිමිත්තා Film Trailer එක ඒකත් බලන්නකෝ..

සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය Online බලන්න පහ​ත Link එකෙන් බලන්න පුලුවන්..

Suggestions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here