රැවුල වැවෙන්නේ නැති එක නැතිනම් තැනින් තැන රැවුල වැවෙන එක ගොඩක් තරුණ කොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ තියෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි 2ක්
  • දෙහි යුෂ මේස හැඳි 1ක්
  • ළුණු ගෙඩියේ යුෂ තේ හැඳි 1ක්
  • එඩරු තෙල් තේ හැඳි 1ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය


මුලින්ම කුඩා භාජනයක් ගෙන එයට කුරුඳු කුඩු එක් කරන්න. ඊට පසු දෙහි යුෂ හා ළුණු ගෙඩියේ යුෂ එක් කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසු එයට එඩරු තෙල් ද දමා නැවත හොඳින් කලවම් කරන්න.

සාදාගත් ආලේපනය ඔබේ මුහුණේ රැවුල වැවී නැති ස්ථානවල ආලේප කර විනාඩි 20කට පසු ඇල් ජලයෙන් සොදා හරින්න.

මේ ආකාරයට දින 5ක් එක දිගට භාවිතා කර ප්‍රථිඵල ලබාගන්න.
– උපුට ගැනීම අන්තර්ජාලයෙනි –

Suggestions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here