බොහෝ කාන්තාවන් තමන්ගේ පියයුරු වල ප්‍රමාණය පිළිබඳව වැඩ වෙනවා. සමහරු කැමතියි තමන්ගේ පියයුරු විශාල කර ගන්න.. තවත් සමහරු කැමතියි කුඩා කර ගන්න.ඒ සඳහා බොහෝ අය ප්ලාස්ටික් සැත්කම් සඳහා ද යොමු වෙනවා. නමුත් ඉන් අතුරු අබාධ ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ සඳහා අධික මිලක් වැය වනවා. අපි මේ කියන්නේ ස්වභාවිකව ඔබේ පියයුරු වර්ධනය සඳහා ගත හැකි ස්වභාවික ක්‍රම කිහිපයක්.

උළුහාල්
ධාන්‍ය වර්ග අතරින් සෞඛ්‍යය වාසි ගෙනෙන උළුහාල් හට විශේෂ ස්ථානයක් හිමි වනවා. මේ උළුහාල් ග්‍රීසිය ප්‍රදේශයෙන් ව්‍යාප්ත වූ බව තමයි සදහන් වෙන්නේ.
ඔබ විසින් සිදුකරන්න අවශ්‍ය වන්නේ රැයක් පහන් වන තුරු උළුහාල් පෙගෙන්න තබා පසුදා උදෑසන උළුහාල් පෙග වූ ජලයෙන් පියයුරු හොදින් සම්භාහනය කිරීම පමණයි.

මහදුරු

මහදුරු සතු “phytoprogestins” නිසා කාන්තාවකගේ ශරීරයේ “progesterone” හෝමෝනය වර්ධනය කිරීම වේගවත් කරවනවා. ඒ වගේම මහදුරු මගින් කාන්තාවගේ කිරි එරීම සහ පියයුරු පටක වර්ධනය වේගවත් කිරීමට උපකාර වන “prolactin” වර්ධනය වීමත් වේගවත් කරනවා.

වැල්මී

වැල්මී සතුවත් මහදුරු සතු බලයන්ම අන්තර්ගත වන නිසා පියයුරු පිළිබදව දැඩි අවධානයක් යොමු කරන කාන්තාවක් ලෙස ඔබ වැල්මීත් වැඩි වශෙයෙන් ආහාරයට ගන්න.

කැලෑ අල “Wild Yam”
කැලෑ අල තුල අඩංගු වන “phytoestrogens” සංයෝගය කාන්තාවකගේ ශරීරයේ ඊස්ට්‍රෝජන් හෝමෝනප්‍රමාණය වැඩි කරවන නිසා පියයුරු වල වර්ධනය වැඩි කරගන්න උත්සහා කරන කාන්තාවක් කැලෑ අල ආහාරයට ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වනවා.

හණ ඇට

හණ ශාකය අයත් වන්නේ මල් පිපෙන ශාක අයත්වන “linum”යන ශාක පවුලටයි. කාන්තාවකගේ ශරීරයේ ඊස්ට්‍රෝජන් හෝමෝනප්‍රමාණය වැඩි කරවන “lignans” සංයෝගයෙන් හණ ඇට පොහොසත් වනවා.
“lignans” සංයෝගය මගින් ඊස්ට්‍රෝජන් නිපැයුම උත්තේජනය කර කාන්තාවකගේ පියයුරු වර්ධනය වේගවත් කිරීමත් පියයුරු පිළිකා සෛල වලින් ආරක්ෂා කිරීමත් සිදු කරනවා. ඒ වගේම හණ ඇට ලිංගික හෝමෝනවල SHBG මට්ටම වල බන්ධන ඇතිකිරීමත් වේගවත් කරනවා

Suggestions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here